YKKF IRAQ

IRAQUI MARTIAL ARTS FEDERATION
Technical Director: Saad Ahmed Al-Aani Sensei
4th Dan Kodokan Judo
AF - Last updating: October 7, 2009
SURNAME AND NAME BUDOPASS DISCIPLINE RANK
ABDULSADA HUSAN SAMEER
AL-AANI SAAD AHMED ALI
DOURED A-H RASHID
HUSSEIN HAIDER KAREEM
KHUDHUR AHMED MOHAMMED
SABBAR OMAR RAAD
2225
2228
.
.
2227
2226
.
JUDO
.
.
.
.
.
4th Dan
.
.
.
.